ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝΕνταχθείτε ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’Οίκον» !!

Σε συνεργασία με Τραπεζα, μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς όλες τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ:
 • αποστέλλουμε την αίτηση υπαγωγής σας στο πρόγραμμα στη συνεργαζόμενη τράπεζα και ΑΜΕΣΑ ενημερωνόμαστε για το ποσό προέγκρισης
 • συνεργαζόμενοι ενεργειακοί επιθεωρητές πραγματοποιούν τις απαιτούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις
 • ως σύμβουλοι έργου, σας προτείνουμε τα κατάλληλα για την αναβάθμιση σας συστήματα θέρμανσης (Α/Θ, βαλβίδες αυτονομίας ) και παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης. ( ηλιακός θερμοσίφωνας)
 • Προχωρούμε στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΧΡΗΜΑ !!


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι τα Ποσοστά επιδότησης του προγράμματος ?

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση των εργασιών ενεργειακής βελτίωσης έως και 70% (αναλόγως εισοδηματικών κριτηρίων) και την χορήγηση άτοκου δανείου για το υπόλοιπου του ποσού από τη συνεργαζόμενη τράπεζα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A1

A2

B

 

Ατομικό Εισόδημα (A.E)

Α.Ε.≤12.000€

12.000€<Α.Ε.≤40.000€

40.000€<Α.Ε.≤60.000€

 

Οικογενειακό Εισόδημα (O.E)

Ο.Ε.≤20.000€

20.000€<O.Ε.≤60.000€

60.000€<Ο.Ε.≤80.000€

 

Επιδότηση

70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο

35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο

15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο

 

Παραδείγματα

Προϋπολογισμός εργασιών: 10.000€
Δάνειο: 3.000€
Επιχορήγηση: 7.000€

Προϋπολογισμός
εργασιών: 10.000€
Δάνειο: 6.500€
Επιχορήγηση: 3.500€

Προϋπολογισμός
εργασιών: 10.000€
Δάνειο: 8.500€
Επιχορήγηση: 1.500€

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

 • Να είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
 • Το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του να μην υπερβαίνει τα 60.000€ ή (εάν είναι έγγαμος) το οικογενειακό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 80.000€.
 • Να μην έχει υποβάλλει άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο.

Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις ένταξης του ακίνητου στο πρόγραμμα ?

Προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη μία κατοικία, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
 • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
 • Χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία και της οποίας οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (βλ. Οδηγό Εφαρμογής, Κεφάλαιο 2).
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να αναβαθμιστεί κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία.


Μπορείτε να διαβάσετε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος και τα παραρτήματα του εδώ


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, αλλά και για μια πρώτη εκτίμηση των πιθανοτήτων ένταξής σας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον», επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα είτε τηλεφωνικά είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας μας.