Ξενοδοχεία

Έργο
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ

Έτος κατασκευής
2008-2009

Περιγραφή
Ξενοδοχειακή μονάδα 24άρων επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Νικιάνα Λευκάδας. Κεντρικός κλιματισμός με σύστημα μεταβλητού όγκου του ψυκτικού μέσου R410Α VRF Inverter της TOSHIBA. Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου ψευδοροφής αεραγωγών και τύπου τοίχου.

Στους χώρους lobby-reception εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων ψευδοροφής με ταυτόχρονη λειτουργία συστήματος αερισμού – εξαερισμού.

Σύστημα συμπαραγωγής ζεστού νερού χρήσης από συστοιχία ηλιακών συλλεκτών και λέβητα με χρήση δύο μονάδων tank in a tank ACV παραγωγής 1350lt/h.

Φωτογραφίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.