Δημόσια Κτίρια

Έργο
ΔΕΘ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης B΄

Έτος κατασκευής
2014

Περιγραφή
Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση δύο ψυκτών CARRIER iκανότητας 290KW η κάθε μία, για κάλυψη αναγκών ψύχρανσης χώρων θαλάμων ελέγχου, γραφείων και χώρων ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών πινάκων της Μον. IV του ΑΗΣ Μεγ/λης Β’.
-Ψυκτική Ισχύς: 580kw

Φωτογραφίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.